Start

 

Een uurtje ongedwongen luisteren naar enthousiaste sprekers over boeken en cultuur.


Op de eerste dag van de Poëzieweek vindt de tweede editie van Een trein later plaats. Een inspirerend tafelgesprek met deze keer: dichter Pieter Boskma, theatervormgever Kees Botman en saxofoniste Tineke Postma.

Een trein later is een initiatief van algemeen-cultureel opinieblad De Moanne en De Culturele Onderneming en vindt plaats in de bovenzaal van Café Wouters, tegenover het station van Leeuwarden. De toegang is gratis. Van harte welkom!

---

In oerke frij lústerje nei entûsjaste sprekkers oer boeken en kultuer.

Op de earste dei fan de Poëzijwike fynt de twadde edysje fan Een trein later plak. In ynspirearjend tafelpetear mei diskear: dichter Pieter Boskma, teaterfoarmjouwer Kees Botman en saksoafoniste Tineke Postma oan foar in ynspirearjend tafelpetear.

Een trein later is in ynisjatyf fan algemien-kultureel opinyblêd de Moanne en De Culturele Onderneming en fynt plak yn de boppeseal fan Café Wouters, tsjinoer it stasjon fan Ljouwert. De tagong is fergees. Fan herte wolkom!