Start

Bas Heijne: Cultuur van vervulde verlangens

Donderdag 15 september is de start van de nieuwe debatserie NIEUW LICHT. In deze eerste aflevering werpt Bas Heijne in de Der Aa-kerk nieuw licht over het lustprincipe van Sigmund Freud. Hij gaat daarna onder leiding van Coen Simon en Frank Meester het debat aan.

Bas Heijne
Bas Heijne is schrijver, essayist, en columnist voor NRC Handelsblad. In 2008 prestenteerde hij VPRO's Zomergasten en in 2015 was hij anchorman in de filosofische televisieserie De volmaakte mens. Zijn essaybundel De wijde wereld werd genomineerd voor de AKO Literatuurprijs. In 2014 ontving hij de J. Greshoff-prijs voor zijn essay Angst en schoonheid. Louis Couperus, de mystiek der zichtbare dingen.

Twee krachten
Sigmund Freud meende dat binnen ons 'psychisch gebeuren' twee krachten actief zijn: het lustprincipe en het realiteitsprincipe. Terwijl het lustprincipe ertoe aanzet onze behoefte onmiddellijk te bevredigen, remt het realiteitsprincipe deze behoefte juist af door om te kijken naar de bestaande sociale praktijk. Inmiddels verschilt het maatschappelijk leven behoorlijk van dat uit de tijd van Freud en lijkt de vraag gelegitimeerd of de bestaande sociale praktijk niet veel eerder een ondersteuning is geworden van het lustprincipe. Terwijl cultuur in de opvatting van Freud mogelijk wordt gemaakt door een wisselwerking tussen het lust- en het realiteitsprincipe, lijkt tegenwoordig vooral het lustprincipe van de consument de overhand te hebben. Bas Heijne legt met Freud in het achterhoofd onze beschaving op de sofa en werpt een ontluisterend nieuw licht op de huishouding van onze lusten.

Vertwittering van het debat
De vertwittering van het debat was voor Frank Meester en Coen Simon de belangrijkste drijfveer voor hun idee van de serie filosofische pamfletten NIEUW LICHT. In NIEUW LICHT combineren zij de eeuwenoude denktraditie met het nieuwe denken van onze tijd. Ze leggen de scherpste hedendaagse denkers een vraag voor uit een klassiek geworden tekst van filosofen als De Beauvoir, Camus, Freud, Rousseau en Aristoteles. Elk essay levert een origineel en betrokken oordeel op over de huidige tijd en wordt vergezeld van een fragment van de klassieke tekst en een voorwoord van Meester en Simon. In de Der Aa-kerk in Groningen en in de Rode Hoed in Amsterdam wordt na iedere uitgave van het essay een debat georganiseerd. 

De bedenkers van NIEUW LICHT
Frank Meester (1970) is filosoof, schrijver en publicist. Van zijn hand verscheen onder meer Zie mij. Filosofie van de ijdelheid en Islam. Samen met zijn broer Maarten schreef hij de bestseller Meesters in de filosofie en met denker des vaderlands Marli Huijer publiceerde hij Goudmijn van het denken

Coen Simon (1972) is schrijver en filosoof. Zijn essays in NRC Handelsblad, nrc.next en Trouw zijn spraakmakend in het publieke debat. Hij werd door HP/De Tijd uitgeroepen tot ‘nieuwe ster aan het filosofenfirmament’. Van hem verschenen onder meer de boeken Waarom we onszelf zoeken maar niet vinden en Filosoferen is makkelijker als je denkt. In 2012 won hij de Socrates Wisselbeker voor het beste filosofieboek met En toen wisten we alles

donderdag 15 september 20:00 -

Entree: € 7,50. Kaarten zijn hier verkrijgbaar