Start

 

Prijs € 20,-
Vrienden van Tresoar € 17,50

Kaarten te koop bij Tresoar, voorafgaand aan het concert in de kerk of door het bedrag over te maken op rekeningnummer
NL15 RABO 0127594264 o.v.m. concert S. Lamsma en uw naam en adres.

Aanmelden via
info@tresoar.nl