Start

Tresoar en De Culturele Onderneming organiseren iedere derde donderdag van de maand een lunchlezing in Leeuwarden. Maak kennis met allerlei prachtige en boeiende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van Hogescholen, Universiteiten andere organisaties in Friesland.                                               

 

                                                                                                                                                                                        

Prof. dr. Gjalt de Jong

Lunchlezing door Prof.dr Gjalt de Jong (Hoogleraar Duurzaam Ondernemen in een Circulaire Economie bij Campus Fryslan) Duurzaamheid helpt Friesland vooruit.

Donderdag 18 januari 2018

RESERVEREN
info@tresoar.nl  tel. 058-7890740 of 058-7890792
Lezing is gratis.
Als u ook gebruik wilt maken van de lunch (2 broodjes + 1 consumptie voor € 3,00) dan dit graag even apart vermelden.

PROGRAMMA
12.00  inloop
12.30  lezing
13.15  vragen
13.30  einde

LOCATIE
Tresoar
Boterhoek 1
8911 DH Leeuwarden
www.tresoar.nl
www.decultureleonderneming.nl

            

Binnenkort staat het volledige jaarprogramma 2018 op onze website.