Start

Arita Baaijens is ontdekkingsreizigster, schrijfster, fotograaf, bioloog. Zij is lid van de Royal Geographical Society, Explorers Club, Long Riders Guild en Wings Worldques.

www.aritabaaijens.nl

De moderne Nederlander verstaat de taal van het landschap niet meer. Wat daar erg aan is en wat er precies schort aan onze relatie met de natuur is vaak lastig onder woorden te brengen. Maar onderhuids voelen we wel degelijk dat iets belangrijks ons dreigt te ontglippen of misschien al verloren is gegaan. Over dat 'iets' gaat Paradijs in de Polder (PiP).

Het project, een initiatief van ontdekkingsreiziger Arita Baaijens, gaat met bewoners, onderzoekers, studenten, beleidsmakers, kunstenaars, kaartenmakers, natuurbeheerders en landschapsarchitecten gedurende twee jaar op ontdekkingsreis door Nederland.
PiP onderzoekt met inzet van de zintuigen en de verbeelding wat een markant of juist verontachtzaamd landschap ons te zeggen heeft. Deep maps maken de beleving van de plek zichtbaar. Concreet wil PiP verwondering terugbrengen in het discours over natuur en landschap; verbondenheid tussen mens en landschap herstellen; een lexicon ontwikkelen voor chora, de gevoelde betekenis van landschap; de diepere betekenis van natuur en landschap een prominentere rol laten spelen bij besluitvorming.

Elke derde donderdag van de maand organiseren Tresoar en De Culturele Onderneming een lunchlezing in Leeuwarden. Maak kennis met allerlei boeiende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van universiteiten, hogescholen en andere organisaties in Friesland.
Programma

Donderdag 15 maart 2018

12.00 inloop
12.30 lezing
13.15 vragen
13.30 einde
Graag reserveren op:info@tresoar.nl
teL: 0587890740  of   0587890792
De lezing is gratis. Locatie: Tresoar Boterhoek 1 Leeuwarden
Als u gebruik wilt maken van de lunch (2 broodjes + 1 consumptie voor €3,00) dan dit graag apart vermelden.