Start

Lunchlezing: Boeren in de beklaagdenbank? Vroeger en nu. Over de ontwikkeling in het agrarisch strafrecht

Donderdag 16-05-2019 12:30-13:30

Bauke Jansen is economisch politierechter in de rechtbank te Leeuwarden. Hij behandelt o.a. strafzaken tegen Friese boeren. Om wat voor soort zaken gaat het?
Welke straffen worden opgelegd, wat zijn de dilemma’s daarbij? Hoe ging vroeger de strafvervolging in agrarische zaken? 

Elke derde donderdag van de maand organiseren Tresoar en De Culturele Onderneming een lunchlezing in Leeuwarden. Maak kennis met allerlei boeiende nieuwe ontwikkelingen en onderzoeken van universiteiten, hogescholen en andere organisaties in Friesland.


De lezingen worden gehouden in de Gysbert Japicxzaal van 12.30 tot 13.30 uur. De lezingen zijn gratis. 

Gebruik maken van de lunch? (2 broodjes + 1 consumptie voor € 4,00) Dan dit graag apart vermelden.

Graag reserveren via info@tresoar.frl of even bellen naar 0587890740 of 0587890792.

 

Tresoar

Boterhoek 1

8911 DH Leeuwarden