Start

Lezing door Jet Steinz over de waarde van brieven

                                  

De waarde van brieven       

Jet Steinz zal ons in haar lezing vertellen over haar nieuwste boek:
P.S. Van liefdespost tot hatemail

In haar boek heeft Jet Steinz 150 brieven verzameld van afzenders van allerlei pluimage:
De sollicitatiebrief van Appie Baantjer, de dreigbrief die Mohammed B. achterliet op het lichaam van Theo van Gogh. Ook uit vroeger tijden heeft ze aansprekende brieven geselecteerd, zoals die van P.C. Hooft aan Helionora Hellemans (een brief die hij met zijn eigen bloed ondertekende).
Aan de hand van deze zorgvuldig geselecteerde brieven heeft ze een dertigtal lemma’s geschreven waarin verschillende aspecten van onze vaderlandse geschiedenis aan de orde komen.
De meeste brieven zijn in facsimile in het boek opgenomen, zonodig met een her- of vertaling en een (korte) toelichting om de teksten begrijpelijk te maken.
Al met al een boek om heerlijk in te bladeren en te lezen, om vervolgens terug te verlangen naar ‘echte’ brieven.

Wanneer: woensdag 15 januari
Plaats: Doopsgezinde kerk Oude Boteringestraat 33 9712 GD Groningen
Open vanaf: 16.00 uur
Lezing: 16.30-17.30 uur
Entree: gratis
Aansluitend nieuwjaarsborrel
Organisatie: Vrienden van het Academisch Erfgoed (VAEG) i.s.m. De Culturele Onderneming

Foto Jet Steinz: (c) Ruud Pos

Een erfgoed om trots op te zijn

Ruim 400 jaar academisch verleden

De Rijmbijbel van Jacob van Maerlant, de eerste ‘elektrische auto’ van Sibrandus Stratingh, de rugzakantenne voor trekvogels van Theunis Piersma, de behandelkamer van de eerste vrouwelijke arts Aletta Jacobs en de Kroniek van het Klooster Bloemhof te Wittewierum van abt Emo. Allemaal voorbeelden van materieel erfgoed van ‘onze’ Rijksuniversiteit Groningen. En daar mogen we best trots op zijn.

De Vrienden Academisch Erfgoed Groningen, wil de historie van de RUG en de daarmee verbonden historische voorwerpen behouden en voor het voetlicht brengen, aan studenten, medewerkers van de RUG, maar vooral ook aan de inwoners van Groningen. Want de universiteit heeft een stempel op de stad gedrukt. Wandelend door Groningen komen we regelmatig gebouwen, beelden en straatnamen tegen die ons herinneren aan het academische verleden van de stad. Dat willen we graag behouden en laten zien.

 

Word ook Vriend van het Academisch Erfgoed Groningen: https://vaegroningen.nl/
Voor €15,- per jaar maakt u kennis met het rijke erfgoed en helpt u mee dit te behouden.